THÔNG BÁO BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
VÀ NHẬN LUẬN VĂN KHÓA 3

Quyết định thành lập các hội đồng: Xem tại đây

Kế hoạch tổ chức bảo vệ đề cương, Luận văn tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp cao học khóa 3: Xem tại đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn