Thiết kế đồ họa

  Thiết kế đồ họa (6480216)

  • Giới thiệu:

  Thiết kế đồ họa là ngành học luôn mang tính hiện đại có sự ảnh hưởng đa chiều tới hầu hết các ngành nghề trong xã hội. Ngành Thiết kế đồ họa đóng vai trò quan trọng trong quảng cáo, các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

  Thiết kế đồ họa là nghệ thuật sử dụng các yếu tố thiết kế (typography & hình ảnh) để truyền tải thông điệp hoặc tạo ra một sự ảnh hưởng. Đây là một sản phẩm nghệ thuật.

  Đồ họa là một lĩnh vực truyền thông trong đó thông điệp được tiếp nhận qua con đường thị giác. Thiết kế đồ họa là tạo ra các giải pháp bằng hình ảnh cho các vấn đề truyền thông.

  • Cơ hội việc làm
   • Làm việc trong các công ty, tổ chức, doanh nghiệp với vai trò là chuyên viên tư vấn về thiết kế đồ họa;
   • Làm việc trong các công ty, cơ quan, tổ chức xuất bản sách báo, tạp chí.
   • Làm việc ở các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện;
   • Làm việc trong các ngành liên quan đến vẽ kỹ thuật như xây dựng, kiến trúc, cơ khí;
   • Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo, thiết kế thời trang;
   • Làm việc ở các đài truyền hình với vị trí về đồ họa.