THÔNG BÁO HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ, ĐỘNG LỰC 2020

Ngày 12/3/2020 sắp tới, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) và Hội nghiên cứu biên tập các công trình khoa học và công nghệ Việt Nam (VASE) tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, động lực năm 2020.

Thiết thực hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 1960 – 2020. Đồng thời là cơ hội cho các nhà khoa học công bố những công trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực cơ khí, động lực; trao đổi kiến thức chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các viện, trường và doanh nghiệp. VLUTE phối hợp cùng VASE tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, động lực năm 2020.

Thời gian: 12/3/2020

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long số 73, đường Nguyễn Huệ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long

- Chương trình hội thảo: xem tại đây

- Mẫu định dạng bài báo: xem tại đây

- Thông báo số 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn