Quản trị mạng máy tính

  Quản trị mạng máy tính (6480210)

  • Giới thiệu:

  Nghề Quản trị mạng máy tính nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về máy tính, kiến thức nền tảng về mạng máy tính. Có khả năng hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính. Đồng thời có đủ trình độ lý thuyết và thực hành để phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng, phát triển các ứng dụng trên mạng

  • Cơ hội việc làm
   • Nghiên cứu Khoa học thuộc lĩnh vực: công nghệ mạng và các hệ thống nhúng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường…
   • Làm việc ở bộ phận CNTT hoặc ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần mạng máy tính.
   • Làm việc trong các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng.
   • Giảng dạy CNTT tại các trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
   • Có khả năng tự học và tìm hiểu trong môi trường công tác để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội và sau khi tốt nghiệp người học có thể học liên thông lên trình độ cao hơn theo quy định hiện hành.