Quá trình phát triển

    1960❯ Tiền thân là trường kỹ thuật Vĩnh Long, được thành lập ngày 01/02/1960. Đây là trường kỹ thuật đầu tiên ở khu vực miền Tây.

    1975❯ Sau ngày thống nhất đất nước, Trường được chuyển về Tổng cục đào tạo công nhân kỹ thuật thuộc Bộ LĐ – TB&XH với tên mới là Trường Giáo viên dạy nghề Cửu Long.

    1980❯ Tháng 6/1980 Trường đổi tên thành Trường Sư phạm Kỹ thuật 4, khẳng định vị thế của Trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

    1997❯ Ngày 27/7/1997, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định nâng cấp Trường Sư phạm Kỹ thuật 4 thành Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 4 (CK4), sau đổi thành Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

    2013❯ Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2152/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.