PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

DANH SÁCH CHI ỦNG HỘ
VÀ ĐÓNG GÓP CÁC QUỸ
NĂM 2020

THƯ CẢM ƠN
TRƯỜNG ĐH SPKT VĨNH LONG
CỦA UBND XÃ LONG PHƯỚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn