TRUNG TÂM TIN HỌC

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng:
     Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ tin học.
Nhiệm vụ:
     Tổ chức giảng dạy các lớp học tin học.
     Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học.

NHÂN SỰ

TTHọ và TênChức danh/Chức  vụEmail
1TS. Phan Anh CangTrưởng khoa CNTT
Giảng viên
cangpa@vlute.edu.vn
2ThS. Nguyễn Văn HiếuPhó khoa CNTT
Giảng viên
hieunv@vlute.edu.vn
3ThS. Nguyễn Vạn NăngGiảng viênnangnv@vlute.edu.vn
4ThS. Nguyễn Ngọc NgaGiảng viênngannn@vlute.edu.vn
5ThS. Lê Hoàng AnGiảng viênanlh@vlute.edu.vn
6ThS. Trần Thị Tố LoanGiảng viênloanttt@vlute.edu.vn
7ThS. Trần Thu MaiGiảng viênmaitt@vlute.edu.vn
8ThS. Trương Mỹ Thu ThảoGiảng viênthaotmt@vlute.edu.vn
9ThS. Trần Thái BảoGiảng viênbaott@vlute.edu.vn
10ThS. Nguyễn Thị Hồng YếnGiảng viênyennth@vlute.edu.vn
11ThS. Nguyễn Thị Mỹ NgaGiảng viênngantm@vlute.edu.vn
12ThS. Lê Thị Hoàng YếnGiảng viênyenlth@vlute.edu.vn
13ThS. Trần Hoài HạnhGiảng viênhanhth@vlute.edu.vn
14ThS. Lê Thị Hạnh HiềnGiảng viênhienlth@vlute.edu.vn
15KS. Trần Phan An TrườngGiảng viêntruongtpa@vlute.edu.vn
16ThS. Trần Hồ ĐạtGiảng viêndatth@vlute.edu.vn
17ThS. Trần Thị Cẩm TúGiảng viêntuttc@vlute.edu.vn
18KS. Nguyễn Tấn ToànGiảng viêntoan_nt@vlute.edu.vn
19ThS. Nguyễn Duy PhúcGiảng viênphucnd@vlute.edu.vn
20ThS. Trần Thanh HiếuGiảng viênhieutt@vlute.edu.vn
21KS. Trần Thị Lệ ThuGiảng viênthuttl@vlute.edu.vn
22ThS. Lê Quốc LâmGiảng viênlamlq@vlute.edu.vn
23KS. Nguyễn Ngọc Phương TrangGiảng viêntrangnnp@vlute.edu.vn
24CH. Nguyễn Thanh HoàngGiảng viênhoangnt@vlute.edu.vn
25KS. Nguyễn Hoàng AnhGiảng viênanhnh96@vlute.edu.vn

LIÊN HỆ

Tên tiếng anh: Center for Informatics
Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Điện thoại: (+84)270 3828320
Email: cit@vlute.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn