Phòng Kế hoạch – Tài chính

  Tên tiếng anh: Office of Accounting and Monetary Affairs
  Địa chỉ: Phòng B104, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
  Điện thoại: (+84) 0270 3821228

  Tham mưu Hiệu trưởng về thực hiện kế hoạch quản lý tài chính, thanh quyết toán các nguồn kinh phí, công tác báo cáo tài chính.

  • Xây dựng kế hoạch quản lý tài chính hàng năm.
  • Xây dựng dự toán các nguồn kinh phí (thường xuyên, không thường xuyên), dự toán kinh phí theo chương trình mục tiêu các năm.
  • Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán.
  • Lập báo cáo định kỳ và khi có yêu cầu.
  • Cung cấp hồ sơ cho công tác thanh tra, kiểm toán.
  • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, kho bạc nhà nước.
  • Thu nộp các khoản thuế vào ngân sách.
  TTHọ tênChức danh/Chức vụEmail
  1ThS. Nguyễn Minh SangTrưởng phòngsangnm@vlute.edu.vn
  2TS. Nguyễn Nghiêm Thái MinhPhó trưởng phòngminhnnt@vlute.edu.vn
  3Trần Minh NguyệnKế toán viênnguyentm@vlute.edu.vn
  4Nguyễn Tích Thiện TâmKế toán viêntamntt@vlute.edu.vn
  4Đặng Thị Kim AnhKế toán viênanhdtk@vlute.edu.vn
  5Lê Trương Bảo TrangGiảng viêntrangltb@vlute.edu.vn
  6Trần Thị Lệ ThuGiảng viênthuttl@vlute.edu.vn
  7Huỳnh Thị DưGiảng viênduht@vlute.edu.vn