Phòng Đào tạo

  Tên tiếng anh: Office of Academic Affairs
  Địa chỉ: Phòng A101
  Điện thoại: +84270 3862290
  Website: http://pdt.vlute.edu.vn

  • Tham mưu Hiệu trưởng về hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của trường;
  • Nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý và đổi mới các chương đào tạo phù hợp với thực tiễn.
  • Xây dựng, triển khai, tổ chức đào tạo, ban hành các quy chế, biểu mẫu giảng dạy.
  • Nghiên cứu, đề xuất các phương án đổi mới công tác quản lý đào tạo, chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường, đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội.
  • Quản lý điểm số, chứng chỉ, văn bằng.
  • Thực hiện nghiên cứu khoa học các cấp.
  TTHọ tênChức danh/Chức vụEmail
  1Th.NCS. Mai Hoàng LongTrưởng phònglongmh@vlute.edu.vn
  2ThS. Nguyễn Duy PhúcPhó trưởng phòngphucnd@vlute.edu.vn
  3ThS. Nguyễn Đức HảiGiảng viênhaind@vlute.edu.vn
  4ThS. Nguyễn Thanh NgọcGiảng viênngocnt@vlute.edu.vn
  5CN. Thạch Thị SochetNhân viênsochet@vlute.edu.vn
  6ThS. Mai Ngọc QuíGiảng viênquimn@vlute.edu.vn
  7ThS. Nguyễn Thị Hồng KhanhGiảng viênkhanhnth@vlute.edu.vn