Phòng Công tác sinh viên

  Tên tiếng Anh:
  Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
  Điện thoại: (+84) 0270 3 826274

  Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Đảng ủy Trường về:

  • Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống của sinh viên;
  • Quản lý và đánh giá kết quả học sinh, sinh viên;
  • Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên.
  1. Nhiệm vụ Giáo dục chính trị – tư tưởng
   • Tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
   • Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt chính trị trong trường.
   • Trình Hiệu trưởng phê duyệt các kế hoạch văn hoá, đạo đức, lối sống, các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm…
  2. Công tác thông tin tuyên truyền
   • Tổ chức chào cờ hàng tháng
   • Đưa thông tin về hoạt động của HSSV lên website trường
   • Quản lý hệ thống âm thanh, bảng thông báo phòng
   • Tổ chức các buổi lễ kỉ niệm, tham gia các buổi mitting
   • Làm bản tin, quản lý phòng truyền thống của trường
  3. Công tác văn hóa, thể dục thể thao
   • Tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT
   • Tổ chức giao lưu văn hóa với các trường bạn và địa phương
  4. Công tác quản lý HSSV
   • Phối hợp với phòng Đào tạo, Phòng khảo thí thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh.
   • Chủ trì tiếp nhận HSSV, quản lý, khai thác hồ sơ HSSV.
   • Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng, các chế độ chính sách đối với HSSV. Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo qui định.
   • Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng phát bằng tốt nghiệp.
   • Cấp thẻ SV, bảng tên và các giấy tờ liên quan tới HSSV. Quản lý hộ khẩu tạm trú của HSSV theo qui định…

  STT

  Họ tênChức danh/Chức vụ

  Email

  1TS. Phùng Thế TuấnTrưởng phòngtuanpt@vlute.edu.vn
  2KS. Trần Công HảiPhó phònghaitc@vlute.edu.vn
  3ThS. Đặng Hải ĐăngGiảng viêndangdh@vlute.edu.vn
  4CN. Nguyễn Thị Mộng ThuGiảng viênthuntm@vlute.edu.vn
  5CN. Huỳnh Thị Thùy LinhGiảng viênlinhhtt@vlute.edu.vn
  6ThS. Nguyễn Thành NhânGiảng viênnhannt@vlute.edu.vn
  7KS. Huỳnh Tấn BìnhGiảng viênbinhht@vlute.edu.vn
  8KS. Trần Văn DiễnGiảng viêndientv@vlute.edu.vn
  9KS. Đào Thị Trúc MaiGiảng viênmaidtt@vlute.edu.vn