NHẬN HỒ SƠ PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT
TUYỂN THẲNG THEO ĐỀ ÁN RIÊNG BỔ SUNG ĐỢT 1
TỪ NGÀY 03/6/2021 ĐẾN NGÀY 15/7/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn