Khoa Điện – Điện tử

  Tên tiếng Anh: FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY
  Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C501
  Điện thoại: (+84) 0270 3 863126

  – Xây dựng, quản lý và phát triển nhân sự thuộc khoa Điện – Điện tử;
  – Xây dựng và đề xuất chỉnh sửa, hoàn chỉnh chương trình đào tạo, giáo trình các hệ đào tạo thuộc khoa quản lý;
  – Thực hiện kế hoạch đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng các ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện – Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; và các nghề: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cơ điện tử trình độ Cao đẳng nghề.
  – Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

  Trải qua giai đoạn phát triển, đặc biệt là được sự đầu tư của Bộ chủ quản, Tổng cục dạy nghề và nhà Trường, khoa Điện – Điện tử nhận được đầu tư từ Dự án Quốc gia, các chương trình mục tiêu phát triển về nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Đến nay, cơ sở vật chất của khoa khá hiện đại và đa dạng về chủng loại. Các dự án và chương trình mục tiêu Khoa đã nhận được như Dự án giáo dục kỹ thuật dạy nghề (2000-2005), chương trình mục tiêu quốc gia năm 2008, 2010, 2013.
  Năm 2014, khoa Điện – Điện tử chuẩn bị đón nhận chương trình mục tiêu “Đổi mới phát triển dạy nghề” đầu tư về các thiết bị thí nghiệm điện tử, điện tử công suất và vi điều khiển. Các phòng thí nghiệm, thực hành của khoa hiện nay là 18 phòng bao gồm: phòng thí nghiệm Máy điện, phòng thí nghiệm Truyền động điện, phòng thực hành PLC1, PLC2, phòng thực hành nâng cao,…

  – Xây dựng kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên đáp ứng chuẩn trình độ của trường Đại học.
  – Viết hoàn chỉnh giáo trình các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đáp ứng yêu phát triển của khoa học, công nghệ và phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương.
  – Tổ chức hội thảo khoa học, tăng cường tham gia nghiên cứu khoa học ở các cấp để đáp ứng đúng tầm một khoa chuyên môn trong trường đại học.
  – Nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện việc giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo học chế tín chỉ.
  – Phát động toàn thể giáo viên trong khoa tăng cường khai thác có hiệu quả các thiết bị của các Dự án và Chương trình mục tiêu đã đầu tư, chế tạo các mô hình dạy học tự làm đạt chuẩn để đáp ứng nhu cầu dạy theo hệ thống tín chỉ và đào tạo nghề.
  – Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là một trong những mục tiêu mà khoa phải đạt được trong thời gian tới để đáp ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay.

  Trưởng khoa: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh
  Phó trưởng khoa: Tiến sĩ Hồ Minh Trung

  TTHọ tênChức danh/Chức vụEmail
  1TS. Nguyễn Xuân VinhTrưởng khoavinhnx@vlute.edu.vn
  2TS. Hồ Minh TrungPhó trưởng khoatrunghm@vlute.edu.vn
  3ThS.NCS. Nguyễn Đức ThànhTrưởng bộ môn
  Tự động hóa
  thanhnd@vlute.edu.vn
  4ThS. Lâm Minh DũngTrưởng bộ môn
  Điện tử
  dunglm@vlute.edu.vn
  5TS. Nguyễn Văn MinhGiám đốc TT Sau đại học

  Giảng viên

  minhnv@vlute.edu.vn
  6ThS. Nguyễn Thị Anh ThưGiảng viênthunta@vlute.edu.vn
  7ThS. Phan Ngọc LinhGiảng viênlinhpn@vlute.edu.vn
  8KS. Nguyễn Hữu ThọGiảng viênthonh@vlute.edu.vn
  9ThS. Nguyễn Minh HùngGiảng viênhungnm@vlute.edu.vn
  10ThS. Lê Khắc ThịnhGiảng viênthinhlk@vlute.edu.vn
  11ThS. Nguyễn Toàn TriGiảng viêntrint@vlute.edu.vn
  12ThS. Mai Nhật ThiênGiảng viênthienmn@vlute.edu.vn
  13ThS. Biện Công LongGiảng viênlongbc@vlute.edu.vn
  14ThS. Đặng Thành TựuGiảng viêntuudt@vlute.edu.vn
  15ThS.NCS. Lê Minh ThànhGiảng viênthanhlm@vlute.edu.vn
  16ThS. Lê Thị Kiều MaiGiảng viênmailtk@vlute.edu.vn
  17ThS. Lương Hoài ThươngGiảng viênthuonglh@vlute.edu.vn
  18ThS. Huỳnh Thanh TườngGiảng viêntuonght@vlute.edu.vn
  19ThS. Nguyễn Văn BềnGiảng viênbennv@vlute.edu.vn
  20ThS. Bùi Quang HuyGiảng viênhuybq@vlute.edu.vn
  21ThS. Nguyễn Phúc TrườngGiảng viêntruongnp@vlute.edu.vn
  22ThS. Bùi Thanh HiếuGiảng viênhieubt@vlute.edu.vn
  23ThS.NCS. Phạm Thanh TùngGiảng viêntungpt@vlute.edu.vn
  24ThS. Nguyễn Xích QuânGiảng viênquannx@vlute.edu.vn
  25ThS. Phạm Thị Kim ThêGiảng viêntheptk@vlute.edu.vn
  26CH. Lê Công KhanhGiảng viênkhanhlc@vlute.edu.vn
  27ThS. Trần Minh QuyếnGiảng viênquyentm@vlute.edu.vn
  28ThS. Nguyễn Văn TháiGiảng viênthainv@vlute.edu.vn
  29KS. Trần Ngọc ThoaGiảng viênthoatn@vlute.edu.vn
  30ThS. Nguyễn Trường KỳGiảng viênkynt@vlute.edu.vn
  31ThS. Phạm Văn LựcGiảng viênlucpv@vlute.edu.vn
  32CH. Nguyễn Việt TrungGiảng viêntrungnv@vlute.edu.vn
  33CH. Nguyễn Phước LộcGiảng viênlocnp@vlute.edu.vn