KHOA
KHOA HỌC SINH HỌC ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG

     Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/ mô đun thuộc kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành trình độ đào tạo đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề.

NHIỆM VỤ

1Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần, môn học/ mô đun thuộc khoa quản lý theo đúng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
2Phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong khoa trên cơ sở thống nhất với phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Đào tạo. Quản lý theo dõi số tiết giảng dạy của từng giảng viên trong năm học. Cân đối bố trí giờ giảng và chịu tránh nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ thừa, thiếu thuộc khoa.
3Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
4Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.
5Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề chuyên môn, hội thảo về khoa học các lĩnh vực thuộc khoa phụ trách.
6Quản lý cán bộ, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng thuộc khoa, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
7Quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy một số học phần, môn học/ mô đun thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành do khoa quản lý.
8Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.
9Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa.
10Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.
11Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

NHÂN SỰ

TT

Họ tênChức danh/Chức vụ

Email

1ThS.NCS. Đặng Thanh SơnTrưởng khoasondt@vlute.edu.vn
2TS. Trần Hồng QuânTrưởng bộ mônquanth@vlute.edu.vn
3ThS.NCS. Trương Phúc VinhTrưởng bộ môn, Giảng viênvinhtp@vlute.edu.vn
4ThS. NCS Trương Văn XạGiảng viênxatv@vlute.edu.vn
5ThS. Nguyễn Nhu LiễuGiảng viênlieunn@vlute.edu.vn
6ThS. Trịnh Ngọc HânGiảng viênhantn@vlute.edu.vn
7ThS. Lê Ngọc VỉnhGiảng viênvinhln@vlute.edu.vn
8ThS. Huỳnh Thị Hồng NhungGiảng viênnhunghth@vlute.edu.vn
9ThS. Trần Thanh ThảoGiảng viênthaott@vlute.edu.vn
10ThS.NCS Huỳnh Thị Phương ThảoGiảng viênthaohtp@vlute.edu.vn
11ThS. Đinh Thị Kim NhungGiảng viênnhungdtk@vlute.edu.vn
12TS. Trần Bá LuânGiảng viênluantb@vlute.edu.vn
13ThS. NCS Trần Minh PhúcGiảng viênphuctm@vlute.edu.vn
14TS. Nguyễn Trung TrựcGiảng viêntrungnt@vlute.edu.vn
15ThS. Võ Thị Ngọc BíchGiảng viênbichvtn@vlute.edu.vn
16ThS. Tân Bích PhượngGiảng viênphuongtb@vlute.edu.vn
17ThS. Nguyễn Thị Thu HươngGiảng viênhuongntt@vlute.edu.vn
18ThS. Hồ Xuân YếnGiảng viênyenhx@vlute.edu.vn
19ThS. Lâm Hòa HưngGiảng viênhunglh@vlute.edu.vn
20ThS. Trần Kim ThoaGiảng viênthoatk@vlute.edu.vn
21ThS. Phan Nguyễn Thanh TrangGiảng viêntrangpnt@vlute.edu.vn
22ThS. Nguyễn Anh ThiGiảng viênthita@vlute.edu.vn
23ThS. Huỳnh Minh LuânGiảng viênluanhm@vlute.edu.vn
24TS. Quách Thị Thanh TâmGiảng viêntamqtt@vlute.edu.vn
25KS. Đặng Phi YếnGiảng viênyendp@vlute.edu.vn
26ThS. Lý Bảo TrânGiảng viêntranlb@vlute.edu.vn
27TS. Nguyễn Trí Yến ChiTrưởng bộ môn, Giảng viênchinty@vlute.edu.vn
28KS. Nguyễn Trường LãmGiảng viênlamnt@vlute.edu.vn
29KS. Nguyễn Thị Hồng GấmGiảng viêngamnth@vlute.edu.vn
30ThS.NCS Nguyễn Phụng TiênGiảng viêntiennp@vlute.edu.vn
31ThS. Nguyễn Thị Thúy HằngGiảng viênhangntt@vlute.edu.vn
32TS. Quách Văn Cao ThiGiảng viênthiqvc@vlute.edu.vn
33ThS. Đặng Mai PhúcGiảng viênphucdm@vlute.edu.vn
34KS. Ngô Khánh DuyGiảng viênduy_ngk@vlute.edu.vn
35TS. Nguyễn Thị Ngọc ÁnhGiảng viênanhntn@vlute.edu.vn
36KS. Nguyễn Mai VyGiảng viênvynm@vlute.edu.vn
37ThS. Trần Thị Anh ĐàoGiảng viêndaotta@vlute.edu.vn
38KS. Giáp Phạm Ngọc TrâmGiảng viêntramgpn@vlute.edu.vn
39KS. Lê Trân VyTrợ giảngvylt@vlute.edu.vn
40KS. Trần Tiểu YếnTrợ giảngyentt@vlute.edu.vn
41TS. Nguyễn Thảo NguyênGiảng viênnguyennt@vlute.edu.vn
42ThS. Phạm Ngọc Thảo VyGiảng viênvypnt@vlute.edu.vn
43ThS. Lê Nguyễn Linh PhươngGiảng viênphuonglnl@vlute.edu.vn
44BSTY. Phạm Ngọc Anh VânTrợ giảngvanpna@vlute.edu.vn
45BSTY. Mai Thị Kiều TrinhTrợ giảngtrinhmtk@vlute.edu.vn
46BSTY. Nguyễn Hùng Trung NghĩaTrợ giảngnghianht@vlute.edu.vn

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Tên khoa: KHOA KHOA HỌC SINH HỌC ỨNG DỤNG
Tên tiếng Anh:
Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C401
Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn