KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

     Nhiệm vụ của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin ở các bậc: thạc sĩ, đại học và cao đẳng; triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
     Khoa Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu lãnh đạo Nhà trường về công tác đào tạo, tuyển sinh, nhân sự thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Văn phòng Khoa CNTT đặt tại phòng C601 (tòa nhà C 11 tầng)
Văn phòng Trung tâm Tin học đặt tại Kiốt 02 (cạnh cổng chính trường)
Hiện nay Khoa có 08 phòng máy vi tính phục vụ giảng dạy thực hành với cấu hình cao, hiện đại;
01 phòng thực hành chuyên sâu về mạng, truyền thông và phần cứng;
01 phòng phục vụ công tác nghiên cứu của giảng viên.

NHÂN SỰ

TTHọ và TênChức danh/Chức  vụEmail
1TS. Phan Anh CangTrưởng khoa
Giảng viên
cangpa@vlute.edu.vn
2ThS. Nguyễn Văn HiếuPhó trưởng khoa
Giảng viên
hieunv@vlute.edu.vn
3ThS. Nguyễn Vạn NăngGiảng viênnangnv@vlute.edu.vn
4ThS. Trần Hồ ĐạtPhụ trách bộ môndatth@vlute.edu.vn
5ThS. Lê Hoàng AnPhụ trách bộ mônanlh@vlute.edu.vn
6ThS. Trần Thái BảoPhụ trách bộ mônbaott@vlute.edu.vn
7ThS. Nguyễn Ngọc NgaGiảng viênngannn@vlute.edu.vn
8ThS. Trần Thị Tố LoanGiảng viênloanttt@vlute.edu.vn
9ThS. Trần Thu MaiGiảng viênmaitt@vlute.edu.vn
10ThS.NCS. Trương Mỹ Thu ThảoGiảng viênthaotmt@vlute.edu.vn
11ThS. Nguyễn Thị Hồng YếnGiảng viênyennth@vlute.edu.vn
12ThS. Nguyễn Thị Mỹ NgaGiảng viênngantm@vlute.edu.vn
13ThS. Lê Thị Hoàng YếnGiảng viênyenlth@vlute.edu.vn
14ThS. Lê Thị Hạnh HiềnGiảng viênhienlth@vlute.edu.vn
15ThS. Trần Thị Cẩm TúGiảng viêntuttc@vlute.edu.vn
16CH. Trần Phan An TrườngGiảng viêntruongtpa@vlute.edu.vn
17CH. Nguyễn Ngọc Phương TrangGiảng viêntrangnnp@vlute.edu.vn
18CH. Mai Thiên ThưGiảng viênthumt@vlute.edu.vn
19ThS. Nguyễn Duy PhúcGiảng viênphucnd@vlute.edu.vn
20ThS. Trần Thanh HiếuGiảng viênhieutt@vlute.edu.vn
21KS. Trần Thị Lệ ThuGiảng viênthuttl@vlute.edu.vn
22ThS. Lê Quốc LâmGiảng viênlamlq@vlute.edu.vn
23KS. Nguyễn Hoàng AnhGiảng viênanhnh96@vlute.edu.vn
24ThS. Trần Hoài HạnhGiảng viênhanhth@vlute.edu.vn
25KS. Nguyễn Tấn ToànGiảng viêntoannt@vlute.edu.vn
26CH. Nguyễn Thanh HoàngGiảng viênhoangnt@vlute.edu.vn

LIÊN HỆ

Tên tiếng Anh: FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C601
Điện thoại: (+84) 0270 3 828320
Website: http://fit.vlute.edu.vn
Email: cit@vlute.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn