KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG SINH VIÊN

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

KHEN, THƯỞNG SINH VIÊN

HỌC BỔNG SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn