HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG

Ngày 8/7/2020, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) có buổi tiếp và làm việc với trường Cao đẳng Vĩnh Long (CĐVL)

Về phía trường CĐVL có Thầy Trần Minh Tố – Hiệu trưởng, Thầy Hồ Kỳ Nam – P. Hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Ngọc Giàu – P. Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các phòng, khoa. Tiếp và làm việc với đoàn có TS. Lê Hồng Kỳ – P. Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã thông tin về hoạt động, các thành tích nổi bật, thế mạnh của đơn vị mình. Cùng nhau thảo luận các nội dung của biên bản ghi nhớ. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế, VLUTE và CĐVL ký kết thỏa thuận hợp tác, theo đó, VLUTE sẽ hỗ trợ liên kết đào tạo, bồi dưỡng đánh giá kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo GDNN, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, nghiên cứu khoa học… cho CĐVL.

Trường Cao đẳng Vĩnh Long được thành lập theo Quyết định số 1829/QĐ- LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long, Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long và Trường TC Y tế Vĩnh Long.

TS. Lê Hồng Kỳ thông tin về VLUTE

Ông Trần Minh Tố thông tin về hoạt động của CĐVL

Hai đơn vị ký kết hợp tác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn