GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO

Năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển sinh 1800 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy gồm 26 chuyên ngành đào tạo:

Lĩnh vực Công nghệ sinh học: Xem chi tiết

Lĩnh vực Du lịch: Xem chi tiết

Lĩnh vực Công tác xã hội: Xem chi tiết

Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật Cơ khí: Xem chi tiết

Lĩnh vực Điện - Điện tử : Xem chi tiết

Lĩnh vực Công nghệ thông tin: Xem chi tiết

Lĩnh vực Công nghệ thực phẩm: Xem chi tiết

Lĩnh vực Thú y: Xem chi tiết

Lĩnh vực Công nghệ ô tô: Xem chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn