ĐỒNG HÀNH SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP

DIỄN ĐÀN
“HÀNH TRANG
KHỞI NGHIỆP”

ĐỒNG HÀNH
CÙNG SINH VIÊN
TRONG KHỞI NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn