CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CÁC NGÀNH ĐẠO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
TTCÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH
1     Kỹ thuật cơ khí ô tô
2     Kỹ thuật cơ khí chế tạo máy
3     Kỹ thuật điện
4     Công nghệ thông tin
5     Công nghệ thực phẩm
CÁC NGÀNH CAO HỌC LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TTCÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH
1     Quản lý giáo dục
2     Triết học
3     Chính trị học
4     Lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật
5     Giáo dục và phát triển cộng đồng
6     Kỹ thuật xây dựng
7     Quản lý kinh tế
8     Quản lý tài nguyên và môi trường
9     Quản trị kinh doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn