ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn