Các ngành đào tạo đại học chính quy

  STTNgành đào tạo đại học chính quy
  1Công nghệ kỹ thuật Ô tô (3 chuyên ngành: Điện ô tô, Động cơ đốt trong, Khung gầm ô tô)
  2Công nghệ kỹ thuật Chế tạo máy (2 chuyên ngành: Công nghệ gia công kim loại, Công nghệ gia công chính xác CNC)
  3Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (04 chuyên ngành):Hệ thống điện,Điện công nghiệp,Điện tử công nghiệp,Kỹ thuật nhiệt
  4Công nghệ thông tin (4 chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính)
  5An toàn thông tin
  6Công nghệ thực phẩm (3 chuyên ngành: Chế biến thực phẩm, Kiểm nghiệm thực phẩm, Chế biến thủy sản)
  7Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (2 chuyên ngành: Kỹ thuật thiết kế cơ khí, Công nghệ vật liệu và đo kiểm tiên tiến)
  8Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (2 chuyên ngành: Thiết kế hệ thống cơ điện tử, Thiết kế sản phẩm cơ điện tử)
  9Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (2 chuyên ngành)Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển
  10Thú y
  11Công tác xã hội
  12Công nghệ sinh học
  13Công nghệ kỹ thuật giao thông
  14Công nghệ kỹ thuật Nhiệt – Lạnh
  15Du lịch
  16Sư phạm kỹ thuật công nghiệp
  17Sư phạm công nghệ

  Lưu ý: Hệ đại học Sư phạm kỹ thuật sinh viên được miễn 100% học phí.