DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HKII, NĂM HỌC 2018 – 2019

     Danh sách sinh viên nhận học bổng và trợ cấp xã hội HKII, năm học 2018 – 2019

     Xem chi tiết: tại đây

NHẬN TIN MỚI NHẤT TỪ TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn