ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ I

Từ 23-25/7/2020, tại Trường Chính trị Phạm Hùng đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội với sự tham dự của 281 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5.300 đảng viên tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh, thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đội văn nghệ VLUTE chào mừng đại hội

Đại hội đã thông qua nghị quyết phương hướng 5 năm tới là quyết tâm  xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo đổi mới, khoa  học và toàn diện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đại hội biểu quyết thống nhất thực hiện 5 chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020- 2025 và xác định 3 khâu đột phá là: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;  nâng cao ý thức trách nhiệm, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc khoa học, năng động, chất lượng, hiệu quả công việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; đẩy mạnh hợp tác, liên kết sử dụng dịch vụ, sản phẩm giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong đảng bộ khối.

BCH Đảng bộ khối CQ&DN nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã tiến hành bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 32 đại biểu tham dự Đại hội cấp trên (02 đại biểu dự khuyết).

Đoàn đại biểu VLUTE chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh ủy

Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Đảng bộ trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tham dự đại hội với 05 đồng chí. Đồng chí Cao Hùng Phi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng được đại hội tín nhiệm vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối CQ&DN nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại biểu chính thức của đoàn đại biểu Đảng bộ Khối CQ&DN tham dự đại hội cấp trên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn