CÔNG BỐ ĐIỂM

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM
THI THPT - ĐỢT 1
NĂM 2020

CÔNG BỐ ĐIỂM SÀN
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn