Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

  CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (ĐẠI HỌC)

  KIẾN THỨC

  – Có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  – Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

  – Đáp ứng trình độ tiếng Anh và Tin học theo quy định của nhà trường.

  – Có kiến thức về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống của động cơ, gầm, điện ô tô, hệ thống tự động điều khiển, thiết bị tiện nghi. Các phương pháp tính toán các hệ thống riêng biệt hợp thành mạng điện ô tô, hệ thống tự động điều khiển ôtô, …

  – Có kiến thức về quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô và máy động lực.

  – Có kiến thức về cấu tạo, chức năng của các thiết bị ôtô. Các kiến thức vể quản lý, lựa chọn các thiết bị phù hợp với công việc trong xưởng ô tô.

  – Có kiến thức về phân tích và khắc phục được các nguyên nhân hư hỏng trong quá trình hoạt động của ô tô. Kiến thức về kiểm định, bảo trì bảo dưỡng và khả năng thực hiện được công tác kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, thí nghiệm động cơ và ô tô.

  KỸ NĂNG

  – Thiết kế các chi tiết, các cụm chi tiết của hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống điều khiển trên ôtô,….

  – Quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành Cơ khí Động lực: Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và máy động lực, lắp ráp ô tô, lắp ráp máy động lực, đăng kiểm, mua bán xe và phụ tùng, kỹ năng lái xe cơ bản; …..

  – Thử nghiệm, chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô. Nghiên cứu, cải tiến các hệ thống của ô tô và máy động lực để nâng cao hiệu quả sử dụng.

  – Đánh giá và xây dựng các quy trình công nghệ trong bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, máy động lực.

  NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

  – Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;

  – Có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

  – Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.