Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ dệt may

  CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ DỆT MAY (ĐẠI HỌC)

  KIẾN THỨC

  – Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở về toán và khoa học tự nhiên để mô tả, tính toán các quá trình sản xuất sản phẩm may và thời trang.  

  – Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật về vật liệu may, quản lý điều hành sản xuất, quản lý chất lượng và marketing sản phẩm may thời trang, khoa học an toàn lao động và môi trường, cơ sở mỹ thuật, đồ họa sản phẩm dệt may để nghiên cứu, phân tích vật liệu, sản phẩm và các quá trình sản xuất, cắt, may, hoàn thiện sản phẩm may và thời trang. 

  – Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật về thiết kế sản phẩm may và thời trang (vật liệu may, tạo mẫu, thiết kế mỹ thuật và thiết kế kỹ thuật trang phục, công nghệ và thiết bị may); công nghệ sản xuất sản phẩm may (kỹ thuật may, thiết bị may, thiết kế trang phục và thiết kế dây chuyền may) để thiết kế mỹ thuật và kỹ thuật sản phẩm, thiết lập quy trình công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý đơn hàng, dự án sản phẩm may và thời trang.

  – Có kiến thức để sử dụng và khai thác tốt các phần mềm ngành Công nghệ May như  AccuMark, Lectra, Optitex, GeminiCad, Tajima DG/ML by Pulse; Asus, V- stitcher,  GST, APS, CorelDraw, Illustrator,..

  KỸ NĂNG

  – Có năng lực tham gia phát triển sản phẩm, xây dựng các giải pháp mỹ thuật, kỹ thuật, công nghệ, quản lý, dự án trong sản xuất và kinh doanh ngành may và thời trang.

  – Có khả năng phân tích thị trường, dự báo xu hướng thời trang, thiết kế và thực hiện được các sản phẩm, dòng sản phẩm may và thời trang.

  – Giải quyết được hài hòa mối liên hệ giữa giải pháp mỹ thuật, kỹ thuật và công nghệ của sản phẩm may và thời trang với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường.

  – Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp mỹ thuật, kỹ thuật, công nghệ, xây dựng dự án; năng lực thiết kế sản phẩm, bộ sưu tập, thiết lập công nghệ và các giải pháp kỹ thuật hợp lý và tối ưu để sản xuất sản phẩm may và thời trang.

  – Năng lực vận hành các trang thiết bị có nghiên cứu và cải tiến thao tác để chế tạo sản phẩm và thực hiện các giải pháp kỹ thuật và đánh giá sản phẩm, quá trình sản xuất sản phẩm may và thời trang.

  – Có năng lực thiết kế nhà xưởng, tổ chức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và điều hành dây chuyền, xí nghiệp may trong sản xuất công nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội. 

  – Có các kỹ năng về giao tiếp thương mại, lập kế hoạch sản xuất, quản lý cơ sở dữ liệu ngành may và xuất nhập khẩu hàng may mặc.

  – Tổ chức được các chương trình thời trang: Trình diễn thời trang, hội thảo seminar thời trang…

  THÁI ĐỘ

  – Có tư duy sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về mọi hành vi của bản thân trước pháp luật.

  – Có khả năng nghiên cứu khoa học; tự học hỏi mọi lúc, mọi nơi; có năng lực phán xét, phản biện sự việc trong cuộc sống và đưa ra được chính kiến của mình với lý lẽ khoa học, chân lý phù hợp pháp luật.

  – Có ý thức trách nhiệm công dân trong các hoạt động nghề nghiệp đảm bảo trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

  – Có năng lực giảng dạy, nghiên cứu của ngành công nghệ may, thời trang và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được nhà trường giao, trên tinh thần tự giác, tự chủ, đảm bảo chất lượng công việc với khả năng cao nhất của bản thân.

  – Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong công việc chuyên môn.

  – Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp phù hợp với môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

  – Tham gia học tập, nâng cao trình độ về các lĩnh vực công nghệ may, thiết kế thời trang, kinh tế và quản trị thời trang, các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất trong may công nghiệp.

  – Học sau đại học các ngành liên quan đến Công nghệ Dệt May, Quản trị kinh doanh thời trang.