Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành an toàn thông tin

  CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN (ĐẠI HỌC)

  KIẾN THỨC

  Kiến thức chuyên môn

  – Kiến thức cơ bản: được cung cấp một nền tảng vững chắc về ngoại ngữ, khoa học, văn hóa, xã hội, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập, công việc và cuộc sống.

  – Kiến thức cơ sở ngành: Có kiến thức chuyên môn vững vàng để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực ngành học như:

  • Kiến thức cơ bản của nhóm ngành máy tính và CNTT, cũng như những kiến thức cốt lõi, chuyên sâu về an toàn thông tin.
  • Kiến thức về phần cứng, phần mềm, mạng, nguyên tắc tổ chức thông tin cũng như yếu tố con người
  • Kiến thức về toán học, lập trình, hệ thống thông tin, chính sách liên quan an toàn và an ninh thông tin.

  – Kiến thức chuyên ngành: Hiểu biết sâu rộng và vận dụng tốt các kiến thức chuyên ngành về CNTT, mạng máy tính; xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng đảm bảo tính an toàn và an ninh; nghiên cứu các phương pháp mã hóa và giải mã thông tin, trao đổi khóa mật, các cơ chế phản vệ chống lại tấn công phần mềm mã độc; xây dựng các thuật toán, phần mềm và thực hành phòng thủ hoặc tấn công của tin tặc (hacker) trong môi trường số, đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động đúng chức năng, thông tin được lưu trữ, truyền tải an toàn.

  Năng lực nghề nghiệp

  – Biết vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành được đào tạo kết hợp với các kiến thức cá nhân tự trang bị vào các hoạt động chuyên môn.

  – Cài đặt, triển khai các phương pháp, quy trình và công nghệ phục vụ việc bảo vệ mạng, máy tính, chương trình và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công, thiệt hại và truy cập không phép.

  – Vận hành và bảo trì an toàn cho các hệ thống thông tin; phát hiện, phân tích và khôi phục thiệt hại do các mối nguy cơ mất an toàn của các hệ thống thông tin; xây dựng các phần mềm liên quan đến an ninh an toàn thông tin.

  – Có khả năng đánh giá những rủi ro đối với sự an toàn của thông tin thuộc quyền sở hữu của một tổ chức và đưa ra các giải pháp phòng chống và khắc phục.

  KỸ NĂNG

  Kỹ năng cứng

  – Biết vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở chuyên ngành được đào tạo kết hợp với các kiến thức cá nhân tự trang bị vào các hoạt động chuyên môn.

  – Có khả năng độc lập nghiên cứu, truyền đạt các ứng dụng CNTT.

  – Có năng lực khảo sát thiết kế xây dựng hệ thống thông tin, thiết kế triển khai các hệ thống mạng máy tính và các hệ thống nhúng.

  – Có khả năng tìm hiểu, vận dụng khai thác và chuyển giao các sản phẩm Công nghệ Thông tin.

  – Có khả năng tham gia các ứng dụng về dịch vụ hành chính công (chính Phủ điện tử), triển khai vận hành khai thác Thương mại điện tử.

  Kỹ năng mềm

  – Có kỹ năng làm việc theo nhóm, độc lập năng động sáng tạo trong công việc.

  –  Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, viết và trình bày các báo cáo sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại; khả năng ngoại ngữ tốt nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của môi trường làm việc chuyên nghiệp và cạnh tranh sau khi tốt nghiệp.

  NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

  – Có năng lực làm việc độc lập, vận dụng sáng tạo, tìm ra giải pháp mới dựa trên các kiến thức chuyên môn đã được đào tạo để áp dụng trong công việc phù hợp với chuyên ngành công nghệ thông tin.

  – Có khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tự học hỏi, tìm tòi các kiến thức khác hỗ trợ cho công việc.

  – Có thể độc lập khảo sát, phân tích, đánh giá, đề ra giải pháp cho các vấn đề trong công việc thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin.

  – Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có thái độ, khả năng cộng tác, làm việc nhóm hòa đồng, hiệu quả.

  – Có khả năng thích nghi với nhiều môi trường làm việc khác nhau.

  CƠ HỘI VIỆC LÀM

  Sinh viên theo học An toàn thông tin làm những công việc bao gồm như: bảo mật mạng, bảo mật ứng dụng web, đánh giá an ninh website, bảo mật giao thức VOIP, quản trị hệ thống, an toàn phần mềm,… Cụ thể:

  • Đảm bảo sự bảo mật và an toàn cho hệ thống mạng máy tính, truyền thông, mạng nội bộ, hạ tầng cơ sở dữ liệu và thông tin.
  • Kiểm định và đánh giá an ninh, sự an toàn cho toàn hệ thống mạng, website.
  • Đảm bảo an toàn thông tin cho cá nhân, các doanh nghiệp, tổ chức và khối chính phủ.
  • Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và các trường phổ thông.
  • Tham gia xuất khẩu lao động sang các nước: NewZealand, Nhật, Hàn Quốc,…

  Một số công việc điển hình của ngành An toàn thông tin như:

  • Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu
  • Chuyên viên lập trình website, ứng dụng, phần mềm
  • Chuyên gia bảo mật, chuyên gia an ninh mạng
  • Chuyên gia tư vấn an toàn thông tin
  • Chuyên viên điều tra tội phạm mạng
  • Chuyên viên quản trị bảo mật mạng và hệ thống
  • Chuyên viên phân tích, tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin  
  • Chuyên gia phát triển phần mềm nhúng
  • Chuyên viên phát triển phần cứng, và thiết bị an toàn thông tin
  • Chuyên viên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho mạng và hệ thống
  • Chuyên gia rà soát lỗ hổng, điểm yếu và xử lý sự cố an toàn thông tin
  • Chuyên viên lập trình và phát triển ứng dụng nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

  KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ

  Sau khi tốt nghiệp ra trường, kỹ sư ngành An Toàn Thông Tin có thể:

  • Nâng cao trình độ để đảm nhận các công việc quan trọng hơn như quản trị dự án, thiết kế hệ thống, 
   chủ trì công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức.
  • Học sau đại học chuyên ngành An toàn thông tin, Công Nghệ Thông Tin và các chuyên ngành gần như Hệ Thống Thông Tin, Khoa Học Máy Tính, …
  • Học văn bằng thứ hai các ngành về khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế