CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2020

KHẨU HIỆU

CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI  SẠCH HƠN NĂM 2020

1. Chống ô nhiễm chất thải nhựa – Nếu bạn không thể tái sử dụng, hãy từ chối sử dụng.
2. Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, lợi ích lớn.
3. Cùng hành động để tạo nên một thế giới khác biệt.
4. Xả rác hôm nay, gánh nặng ngày mai
5. Một thế giới trong sạch, vạn tâm hồn trong xanh
6. Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh
7. Hủy hoại môi trường là hủy hoại cuộc sống của chính chúng ta
8. Bảo vệ môi trường - Làm giàu tương lai
9. Phân loại rác thải - Tiết kiệm xử lý
10. Hành động giản đơn - Thay đổi toàn cầu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn