THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KỲ XÉT TUYỂN
VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
THÁNG 3 NĂM 2023

THÔNG BÁO
TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ
XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH
PHÓ GIÁO SƯ

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KNN QUỐC GIA
ĐỢT TỪ NGÀY 12/11/2022 - 13/11/2022
BẬC 2/5 VÀ 3/5

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN
NGÀNH LOGISTICS

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN
NGÀNH LOGISTICS

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG,
VỆ SINH LAO ĐỘNG

KHEN THƯỞNG, HỌC BỔNG
NĂM HỌC 2020 - 2021 

KHEN THƯỞNG, HỌC BỔNG HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2020 - 2021 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG,
VỆ SINH LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO GỬI BÀI BÁO
ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC VLUTE - SỐ 1

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ
QUỸ VẮC XIN
PHÒNG, CHỐNG COVID - 19

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN
ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2021

TĂNG ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ BỔ SUNG THÊM
NGÀNH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ
LÀM VIỆC NHẬT BẢN

THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG
DỊCH COVID - 19

THÔNG BÁO
KHAI BÁO Y TẾ

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2021

NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CÁC
BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM
CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
COVID - 19

DU HỌC Ý
STUDY IN ITALY 2020

CHIÊU SINH ĐÀO TẠO
KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA
NGÀNH - SỬA CHỮA CHUNG

CHIÊU SINH ĐÀO TẠO
KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA
NGÀNH SỬA CHỮA
THÂN XE VÀ SƠN

HỖ TRỢ KINH PHÍ
ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG
CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ
QUỐC GIA CHO NGƯỜI LAO
ĐỘNG NĂM 2020

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
ĐỢT TỪ NGÀY 18/11/2020
ĐẾN 22/11/2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1, NĂM 2021

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

THAM DỰ CUỘC THI
SÁNG TẠO KỸ THUẬT TRẦN ĐẠI NGHĨA,
LẦN THỨ VIII, NĂM 2020 - 2021

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
THÁNG 9 NĂM 2020

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

KHAI GIẢNG LỚP "SỬA CHỮA CHUNG - KHÓA 6"

CHIÊU SINH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA - NGÀNH "SỬA CHỮA THÂN XE VÀ SƠN"

KHAI GIẢNG LỚP "SỬA CHỮA THÂN XE VÀ SƠN - KHÓA 4"

ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN

NGHỈ HỌC PHÒNG, TRÁNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO DỊCH BỆNH COVID-19

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ TẬP THỂ LỚP ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 – 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HKII, NĂM HỌC 2018 – 2019

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TỪ XA ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID 19

XÉT TẶNG DANH HIỆU "NHÀ GIÁO NHÂN DÂN", "NHÀ GIÁO ƯU TÚ"

THÔNG BÁO CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TỪ XA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn