TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
*(Đã có kết quả xét tuyển từ ngày 22/2/2022 - 04/10/2022)
* (Đã có kết quả trúng tuyển từ Cổng thông tin của Bộ GDĐT)
Lưu ý: Thí sinh chọn phương thức đăng ký xét tuyển và nhập số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để tra cứu kết quả