TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
Lưu ý: Thí sinh chọn phương thức đăng ký xét tuyển và nhập số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để tra cứu kết quả