TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
*(Đã có kết quả xét tuyển từ ngày 22/2/2022 - 09/8/2022)
Lưu ý: Thí sinh chọn phương thức đăng ký xét tuyển và nhập số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để tra cứu kết quả