ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT có nguyện vọng xét tuyển vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

a. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia

Ø Đợt 1:  Từ 01/4/2017 đến 20/4/2017

- Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia.

- Không giới hạn số lượng ngành, trường ĐKXT

- Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, bằng cách trực tuyến hoặc tại nơi đăng ký dự thi.

- Thí sinh xem danh sách ngành tuyển sinh, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu tại Cổng thông tin tuyển sinh trường Đại học SPKT Vĩnh Long.

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1: Nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17 giờ ngày 07/8/2017 (tính theo dấu Bưu điện).

Ø Đợt Bổ sung: Trường Đại học SPKT Vĩnh Long sẽ thông báo khi có kết quả xét tuyển Đợt 1.

b. Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ 01/4/2017

- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải mẫu); Hướng dẫn ghi phiếu ĐKXT(xem hướng dẫn)

- Học bạ THPT (bản sao)

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) nếu tốt nghiệp THPT trước năm 2017; Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017 nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

c. Tuyển thẳng theo quy định của trường

Ø Tuyển thẳng:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải mẫu); Hướng dẫn ghi phiếu ĐKXT(xem hướng dẫn)

- Học bạ THPT (bản sao);

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao).

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Ø Ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đủ điều kiện, nộp hồ sơ trước sẽ được ưu tiên.

d. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD và ĐT

 - Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT  trước ngày 20/5/2017

v Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (tải mẫu Phụ lục 3);

- Bản photocopy Giấy chứng nhận đoạt giải

- Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung 4x6

v Hồ sơ của thí sinh diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng ( tải mẫu Phụ lục 4);

- Bản photocopy học bạ 3 năm THPT;

- Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung 4x6;

- Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

Đăng ký ưu tiên xét tuyển:Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở GDĐT trước ngày 20/5/2017. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (tải mẫu phụ lục 5);

- Bản photocopy Giấy chứng nhận đoạt giải

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo một trong các phương thức sau:

a. Nộp hồ sơ qua đường Bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.

b. Đăng ký trực tuyến online tại Website: www.vlute.edu.vn

c. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường

d. Nộp hồ sơ qua địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Trung tâm tư vấn tuyển sinh số 73 Nguyễn Huệ, Phường 2 TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại liên lạc: 070 386 2456, 070 382 0203

30.000đ/hồ sơ

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường Bưu điện nộp lệ phí xét tuyển cho Trường theo địa chỉ nộp hồ sơ (Bưu điện thu lệ phí xét tuyển).

- Thí sinh đăng ký xét tuyển online nộp lệ phí xét tuyển khi đến làm thủ tục nhập học.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

(KÝ HIỆU TRƯỜNG VLU) 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: Chỉ tiêu tuyển sinh 2000.

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/4/2017

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

4.1 Phương thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

a) Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2017. Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2017 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên.

- Mỗi thí sinh được đăng ký nhiều ngành đào tạo của trường, xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Nguyên tắc: Xét điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

d) Cách tính điểm xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT

ĐXT=Điểm THPTmôn 1  + Điểm THPTmôn 2  + Điểm THPTmôn 3  + Điểmưu tiên

Riêng đối với ngành Giáo dục mầm non (GDMN)

ĐXT=Điểm THPTmôn 1  + Điểm THPTmôn 2  + 2*Điểmnăng khiếu  + Điểmưu tiên

Trong đó

ĐXT: điểm xét tuyển;

Điểm THPTmôn 1, môn 2, môn 3: là điểm thi THPT quốc gia của các môn trong tổ hợp xét tuyển;

Điểm năng khiếu: Hát; Đọc - Kể diễn cảm;

Điểm ưu tiên: Được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.2 Phương thức 2: xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (theo học bạ)

a) Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Điểm tối thiểu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 18.0 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển cả 3 năm bậc THPT (lớp 10, 11, 12);

* Riêng đối với ngành GDMN thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình tiêu chí tuyển sinh năng khiếu ngành GDMN của Trường. Môn năng khiếu ngành GDMN (nhân hệ số 2) gồm: Hát; Đọc - Kể diễn cảm. Khi xét có quy định điểm sàn môn năng khiếu.

- Mỗi thí sinh được đăng ký  nhiều ngành đào tạo của trường xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

b)Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và có tổng điểm trung bình cả ba năm THPT của 3 môn  theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên. Điểm ưu tiên cộng vào xét tuyển những thí sinh đạt ngưỡng đầu vào xét tuyển theo quy định.

c) Nguyên tắc xét tuyển: Xét điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

d) Cách tính điểm xét tuyển theo học bạ THPT

Riêng ngành GDMN: 

Trong đó

- Xt: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 1 chữ số thập phân;

- Mi: Điểm trung bình 3 năm lớp 10, 11, 12 của môn thứ i, tính theo công thức:

   + Với M10i = Điểm trung bình môn i của năm lớp 10, không làm tròn số.

   + Với M11i = Điểm trung bình môn i của năm lớp 11, không làm tròn số.

   + Với M12i = Điểm trung bình môn i của năm lớp 12, không làm tròn số.

- Điểm ưu tiên: Được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.3 Phương thức 3: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thực hiện chính sách tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng vào hệ đại học SPKT (miễn 100% học phí) theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thêm một số quy định của trường như sau:

Đối tượng và điều kiện được xét tuyển thẳng

- Học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 ;

- Học lực cả năm lớp 12 đạt loại giỏi (riêng đối với các trường THPT chuyên đạt loại khá trở lên);

- Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;

5. Ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển

BẢNG 1: các ngành đào tạo đại học chính quy 

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển/

Mã tổ hợp

 

Chỉ tiêu % tối thiểu phương thức 1

Chỉ tiêu % tối đa phương thức 2

1

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

(1) Toán, Lý, Hoá (A00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4) Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

2

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303

(1) Toán, Lý, Hoá (A00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4) Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

3

Công nghệ chế tạo máy

D510202

(1) Toán, Lý, Hoá (A00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4) Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

(1) Toán, Lý, Hoá (A00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4) Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

5

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

(1) Toán, Lý, Hoá (A00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4) Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

6

Công nghệ thông tin

D480201

(1) Toán, Lý, Hoá (A00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4) Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

7

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

(1) Toán, Lý, Hoá (A00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4) Văn,Toán, Địa (C04)

100%

/

8

Công nghệ thực phẩm

D540101

(1) Toán, Hóa, Sinh (B00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 (4)Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

9

Thú y

D640101

(1) Toán, Hóa, Sinh (B00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán ,Văn,Tiếng Anh (D01)

(4) Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

10

Công tác xã hội

D760101

(1) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(2) Toán,Văn, Tiếng Anh (D01)

(3) Văn, Sử, Địa (C00)

(4) Văn, Lịch sử, GDCD (C19)

60%

40%

11

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D510206

(1) Toán, Lý, Hoá (A00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4) Văn,Toán, Địa (C04)

60%

40%

12

Công nghệ sinh học

D420201

(1) Toán, Hóa, Sinh (B00)

(2) Toán, Lý,Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4) Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

13

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

(1) Toán, Lý, Hoá (A00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4) Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

14

Giáo dục mầm non

D140201

(1) Toán, Văn, Năng khiếu (M00)

(2) Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

50%

50%

15

Du lịch

D220113

(1) Văn, Sử, Địa (C00)

(2) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(3) Toán, Lý, Hóa (A00)

(4) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

50%

50%

16

Luật

D380101

(1) Văn, Sử, Địa (C00)

(2) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(3) Toán, Lý, Hóa (A00)

(4) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

50%

50%

17

Luật kinh tế

D380107

(1) Văn, Sử, Địa (C00)

(2) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(3) Toán, Lý, Hóa (A00)

(4) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

50%

50%

18

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

 

(1) Văn, Sử, Địa (C00)

(2) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(3) Toán, Lý, Hóa (A00)

(4) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

50%

50%

19

Báo chí

D320101

(1) Văn, Sử, Địa (C00)

(2) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(3) Toán, Lý, Hóa (A00)

(4) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

50%

50%

 

Tổng chỉ tiêu 2000

 

 

 

 

6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định và lịch tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

 

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các phương thức sau:

 

1. Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh

 

2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh của trường

 

3. Đăng ký xét tuyển online theo địa chỉ http://www.vlute.edu.vn

 

Địa chỉ liên hệ:

 

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh của trường Đại học SPKT Vĩnh Long

 

Số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 

Điện thoại liên lạc: 070 386 2456, 070 382 0203

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Website: www.vlute.edu.vn

 

CHÍNH  SÁCH  ƯU  TIÊN

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTB&XH ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển. Ngoài ra, các sinh viên trúng tuyển vào trường ĐHSPKT Vĩnh Long được hưởng thêm các ưu tiên sau:

1. Học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và miễn học phí 100% cho sinh viên trúng tuyển bậc ĐHSPKT;

2. Miễn học phí  năm học 2017-2018 đối với sinh viên trúng tuyển vào trường có hộ khẩu tại các tỉnh Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng lũ lụt năm 2016;

3. Xét cấp học bổng từng học kỳ đối với sinh viên loại khá, giỏi trở lên;

4. Được hưởng trợ cấp xã hội và ưu đãi giáo dục theo quy định của Nhà nước;

5. Được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập;

6. Được tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động sau khi ra trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chương trình đào tạo hiệu quả, đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước;

2. Trường Đại học duy nhất trên toàn quốc sinh viên tốt nghiệp ra trường phải đạt chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 3/5;

3. Được đào tạo Tiếng Nhật và giới thiệu việc làm tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp ra trường;

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long