TUYỂN SINH CỬ NHÂN, KỸ SƯ THỰC HÀNH NĂM 2018

 (KÝ HIỆU TRƯỜNG VLU)

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 500

  1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
  2. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
  3. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ 01/4/2018 đến 15/10/2018
  4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
  5. Điều kiện xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 5.0 trở lên;

- Xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu;

- Nguyên tắc xét tuyển: Trong cùng đợt xét tuyển, ưu tiên xét nguyện vọng 1 cho tất cả các thí sinh, nguyện vọng 2 xét sau khi hoàn tất xét nguyện vọng 1.

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long