TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

CHỨC NĂNG

     Tham mưu Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo các hệ đào tạo VLVH, đào tạo liên kết, liên thông, đào tạo ngắn hạn.
     Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chất lượng dạy và học.

NHIỆM VỤ

     Nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo trong việc đổi mới công tác quản lý đào tạo các hệ VLVH, liên thông, đào tạo liên kết, ngắn hạn đảm bảo quy mô và chất lượng.
     Triển khai, tổ chức đào tạo các hệ phụ trách, phối hợp tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, sư phạm nghề.
     Phối hợp với phòng Đào tạo quản lý điểm số, cấp phiếu điểm, văn bằng, chứng chỉ.
     Thực hiện nghiên cứu khoa học các cấp.

NHÂN SỰ

TTHọ và TênChức danh/Chức vụEmail
1TS. Phạm Thanh TùngPhụ trách trung tâmtungpt@vlute.edu.vn
2ThS. Trần Hoài HạnhPhó Giám đốchanhtt@vlute.edu.vn
3ThS. Lê Thị Thùy LinhGiảng viênlinhltt@vlute.edu.vn
4KS. Nguyễn Hoàng AnhGiảng viênanhnh96@vlute.edu.vn
5CH. Lâm Quế ThanhNhân viênthanhlp@vlute.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn