THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG,
NGÀNH PHÙ HỢP,

NGÀNH GẦN, VÀ CÁC HỌC PHẦN
BỔ TÚC KIẾN THỨC NGÀNH GẦN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

KẾT QUẢ
TRÚNG TUYỂN KHÓA 4

HỒ SƠ DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn