PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

CHỨC NĂNG

     Tham mưu Hiệu trưởng về thực hiện kế hoạch quản lý tài chính, thanh quyết toán các nguồn kinh phí, công tác báo cáo tài chính.

NHIỆM VỤ

Xây dựng kế hoạch quản lý tài chính hàng năm.
Xây dựng dự toán các nguồn kinh phí (thường xuyên, không thường xuyên), dự toán kinh phí theo chương trình mục tiêu các năm.
Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán.
Lập báo cáo định kỳ và khi có yêu cầu.
Cung cấp hồ sơ cho công tác thanh tra, kiểm toán.
Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, kho bạc nhà nước.
Thu nộp các khoản thuế vào ngân sách.

NHÂN SỰ

TTHọ tênChức danh/Chức vụEmail
1TS. Nguyễn Nghiêm Thái MinhTrưởng phòngminhnnt@vlute.edu.vn
2Nguyễn Tích Thiện TâmPhó Trưởng phòngtamntt@vlute.edu.vn
3Đặng Thị Kim AnhKế toán viênanhdtk@vlute.edu.vn
4Lê Trương Bảo TrangGiảng viêntrangltb@vlute.edu.vn
5Trần Thị Lệ ThuGiảng viênthuttl@vlute.edu.vn

LIÊN HỆ

Tên tiếng anh: Office of Accounting and Monetary Affairs
Địa chỉ: Phòng B104, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Điện thoại: (+84) 0270 3821228

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn