PHÒNG ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG

     Tham mưu Hiệu trưởng về hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của trường;
     Nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý và đổi mới các chương đào tạo phù hợp với thực tiễn.

NHIỆM VỤ

     Xây dựng, triển khai, tổ chức đào tạo, ban hành các quy chế, biểu mẫu giảng dạy.
     Nghiên cứu, đề xuất các phương án đổi mới công tác quản lý đào tạo, chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường, đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội.
     Quản lý điểm số, chứng chỉ, văn bằng.
     Thực hiện nghiên cứu khoa học các cấp.

NHÂN SỰ

TTHọ tênChức danh/Chức vụEmail
1TS. Mai Hoàng LongTrưởng phònglongmh@vlute.edu.vn
2ThS. Nguyễn Duy PhúcPhó trưởng phòngphucnd@vlute.edu.vn
3ThS. Nguyễn Đức HảiGiảng viênhaind@vlute.edu.vn
4ThS. Nguyễn Thanh NgọcGiảng viênngocnt@vlute.edu.vn
5ThS. Thạch Thị SochetNhân viênsochet@vlute.edu.vn
6ThS. Mai Ngọc QuíGiảng viênquimn@vlute.edu.vn
7KS. Hà Thị Đoan TrangTrợ giảngtranghtd@vlute.edu.vn
8ThS. Lê Thị Thùy LinhGiảng viênlinhltt@vlute.edu.vn
9ThS. Hứa Bình NguyênGiảng viênnguyenhb@vlute.edu.vn
10ThS. Nguyễn Trường KỳGiảng viênkynt@vlute.edu.vn

LIÊN HỆ

Tên tiếng anh: Office of Academic Affairs
Địa chỉ: Phòng A101
Điện thoại: +84270 3862290
Website: http://pdt.vlute.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn