ĐÀO TẠO KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO KỸ SƯ
LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn