KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

     – Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần về Sư phạm dạy nghề và bồi dưỡng Kỹ năng dạy học;
     – Thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
     – Tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học về phương pháp dạy – học, sư phạm dạy nghề, sư phạm kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, trong những năm tới khoa Sư phạm phấn đấu thực hiện tốt các yêu cầu sau:
     – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên đáp ứng chuẩn trình độ của trường đại học.
     – Hoàn chỉnh giáo trình giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và phù hợp với thực tế của nhà trường, địa phương.
     – Tổ chức hội thảo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo học chế tín chỉ.
     – Nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện việc giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.
     – Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy đáp ứng theo yêu cầu phát triển của khoa học, kỹ thuật.
     – Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần về Sư phạm dạy nghề và bồi dưỡng Kỹ năng dạy học; Thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; Tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học về phương pháp dạy – học, sư phạm dạy nghề, sư phạm kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

NHÂN SỰ

TTHọ tênChức danh/Chức vụEmail
1ThS. Phan Hoàng MauPhụ trách khoamauph@vlute.edu.vn
2ThS. Trần Hoài HạnhPhó Trưởng khoahanhth@vlute.edu.vn
3TS. Nguyễn Diễm PhúcTrưởng bộ mônPhuc_nguyendiem@vlute.edu.vn
4TS. Võ Hoàng SơnTrưởng bộ mônsonvh@vlute.edu.vn
5ThS. Nguyễn Thị HồngGiảng viênhongnt@vlute.edu.vn
6ThS. Đinh Trần Kim NgânGiảng viênngandtk@vlute.edu.vn
7TS. Nguyễn Thị Ngọc ThảoGiảng viênthaontn@vlute.edu.vn
8ThS. Trần Đại PhướcGiảng viênphuoctd@vlute.edu.vn
9ThS. Lê Thị Hồng NhungGiảng viênnhunglth@vlute.edu.vn
10ThS. Lê Thị Ngọc GiàuGiảng viêngiaultn@vlute.edu.vn
11ThS. Bùi Nguyễn Hoàng TrươngGiảng viêntruongbnh@vlute.edu.vn
12ThS. Trần Hữu ThiGiảng viênthith@vlute.edu.vn
13ThS. Nguyễn Minh TrungGiảng viêntrungnm@vlute.edu.vn
14ThS. Trương Thị TrangGiảng viêntrangtt@vlute.edu.vn
15ThS. Trương Mộng LoanGiảng viênloantm@vlute.edu.vn
16ThS. Nguyễn Thị Kiều NgaGiảng viênngankt@vlute.edu.vn
17ThS. Võ Thanh TuấnGiảng viêntuanvt@vlute.edu.vn
18ThS. Trịnh Thị Kim ThơGiảng viênthottk@vlute.edu.vn
19ThS. Trần Minh SangGiảng viênsangtm@vlute.edu.vn
20CH. Tô Minh ThắngGiảng viênthangtm@vlute.edu.vn
21CH. Trương Thuận LợiGiảng viênloitt@vlute.edu.vn

 

LIÊN HỆ

Tên tiếng Anh:
Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng B304
Điện thoại: (+84) 0270 3 862533

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn