KHOA
KHOA HỌC SINH HỌC ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG

     Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/ mô đun thuộc kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành trình độ đào tạo đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề.

NHIỆM VỤ

1Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần, môn học/ mô đun thuộc khoa quản lý theo đúng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
2Phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong khoa trên cơ sở thống nhất với phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Đào tạo. Quản lý theo dõi số tiết giảng dạy của từng giảng viên trong năm học. Cân đối bố trí giờ giảng và chịu tránh nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ thừa, thiếu thuộc khoa.
3Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
4Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.
5Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề chuyên môn, hội thảo về khoa học các lĩnh vực thuộc khoa phụ trách.
6Quản lý cán bộ, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng thuộc khoa, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
7Quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy một số học phần, môn học/ mô đun thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành do khoa quản lý.
8Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.
9Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa.
10Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.
11Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

NHÂN SỰ

TT

Họ tênChức danh/Chức vụ

Email

1ThS.NCS. Đặng Thanh SơnTrưởng khoasondt@vlute.edu.vn
2TS. Trần Hồng QuânTrưởng bộ môn, Giảng viênquanth@vlute.edu.vn
3TS. Nguyễn Trí Yến ChiTrưởng bộ môn, Giảng viênchinty@vlute.edu.vn
4TS. Trương Phúc VinhTrưởng bộ môn, Giảng viênvinhtp@vlute.edu.vn
5PGS.TS Tô Long ThànhGiảng viênthanhtl@vlute.edu.vn
6PGS.TS Trương Thị Minh HạnhGiảng viênhanhttm@vlute.edu.vn
7TS. Trần Bá LuânGiảng viênluantb@vlute.edu.vn
8TS. Quách Văn Cao ThiGiảng viênthiqvc@vlute.edu.vn
9TS. Nguyễn Trung TrựcGiảng viêntrungnt@vlute.edu.vn
10TS. Quách Thị Thanh TâmGiảng viêntamqtt@vlute.edu.vn
11TS. Lê Văn KhoaGiảng viênkhoalv@vlute.edu.vn
12TS. Nguyễn Thị Ngọc ÁnhGiảng viênanhntn@vlute.edu.vn
13TS. Nguyễn Thảo NguyênGiảng viênnguyennt@vlute.edu.vn
14TS. Ngô Phú CườngGiảng viêncuongnp@vlute.edu.vn
15TS. Nguyễn Thị Yến MaiGiảng viênmainty@vlute.edu.vn
16TS. Huỳnh Thị Kim CúcGiảng viêncuchtk@vlute.edu.vn
17TS. Đỗ Chí ThịnhGiảng viênthinhdc@vlute.edu.vn
18TS. Trần Thị Thùy LinhGiảng viênlinhttt@vlute.edu.vn
19ThS. NCS Trương Văn XạGiảng viênxatv@vlute.edu.vn
20ThS.NCS Huỳnh Thị Phương ThảoGiảng viênthaohtp@vlute.edu.vn
21ThS. NCS Trần Minh PhúcGiảng viênphuctm@vlute.edu.vn
22ThS.NCS Nguyễn Phụng TiênGiảng viêntiennp@vlute.edu.vn
23ThS. Nguyễn Nhu LiễuGiảng viênlieunn@vlute.edu.vn
24ThS. Trịnh Ngọc HânGiảng viênhantn@vlute.edu.vn
25ThS. Lê Ngọc VỉnhGiảng viênvinhln@vlute.edu.vn
26ThS. Huỳnh Thị Hồng NhungGiảng viênnhunghth@vlute.edu.vn
27ThS. Trần Thanh ThảoGiảng viênthaott@vlute.edu.vn
28ThS. Đinh Thị Kim NhungGiảng viênnhungdtk@vlute.edu.vn
29ThS. Võ Thị Ngọc BíchGiảng viênbichvtn@vlute.edu.vn
30ThS. Tân Bích PhượngGiảng viênphuongtb@vlute.edu.vn
31ThS. Nguyễn Thị Thu HươngGiảng viênhuongntt@vlute.edu.vn
32ThS. Hồ Xuân YếnGiảng viênyenhx@vlute.edu.vn
33ThS. Lâm Hòa HưngGiảng viênhunglh@vlute.edu.vn
34ThS. Trần Kim ThoaGiảng viênthoatk@vlute.edu.vn
35ThS. Phan Nguyễn Thanh TrangGiảng viêntrangpnt@vlute.edu.vn
36ThS. Nguyễn Anh ThiGiảng viênthita@vlute.edu.vn
37ThS. Huỳnh Minh LuânGiảng viênluanhm@vlute.edu.vn
38ThS. Nguyễn Thị Thúy HằngGiảng viênhangntt@vlute.edu.vn
39ThS. Đặng Mai PhúcGiảng viênphucdm@vlute.edu.vn
40ThS. Trần Thị Anh ĐàoGiảng viêndaotta@vlute.edu.vn
41ThS. Phạm Ngọc Thảo VyGiảng viênvypnt@vlute.edu.vn
42ThS. Lê Nguyễn Linh PhươngGiảng viênphuonglnl@vlute.edu.vn
43ThS. Lý Minh HiềnGiảng viênhienlm@vlute.edu.vn
44ThS. Phạm Lợi DânGiảng viêndanpl@vlute.edu.vn
45ThS. Huỳnh Ngọc TâmGiảng viêntamhn@vlute.edu.vn
46ThS. Lê Ngọc VỉnhGiảng viênvinhln@vlue.edu.vn
47ThS. Trương Hùng CườngGiảng viêncuongth@vlute.edu.vn
48ThS. Quang Anh ThưGiảng viênthuqa@vlute.edu.vn
49ThS. Nguyễn Văn CầnGiảng viêncannq@vlute.edu.vn
50ThS. Nguyễn Hữu TuyếnGiảng viêntuyennh@vlute.edu.vn
51ThS. Nguyễn Tuấn HuyGiảng viênhuytn@vlute.edu.vn
52ThS. Nguyễn Chí TâmGiảng viêntamnc@vlute.edu.vn
53ThS. Bùi Ngọc HàGiảng viênhabn@vlute.edu.vn
54ThS. Lê Hoàng ThăngGiảng viênthanglh@vlute.edu.vn
55ThS. Nguyễn Thị NiềmGiảng viênniemnt@vlute.edu.vn
56ThS. Phùng Văn TạoGiảng viêntaopv@vlute.edu.vn
57ThS. Nguyễn Thị Lệ NgọcGiảng viênngocntl@vlute.edu.vn
58ThS. La Phương ThùyGiảng viênthuylp@vlute.edu.vn
59ThS. Huỳnh Trần Phúc HậuGiảng viênhauthp@vlute.edu.vn
60ThS. Trần Văn ĐiệpGiảng viêndieptv@vlute.edu.vn
61ThS. Lê Nguyễn Bảo ChâuGiảng viênchaulnb@vlute.edu.vn
62ThS. Nguyễn Thị Như NgọcGiảng viênngocntn@vlute.edu.vn
63ThS. Trương Minh NhãGiảng viênnhatm@vlute.edu.vn
64ThS. Nguyễn Ngọc TrangGiảng viêntrangng@vlute.edu.vn
65ThS. Quách Tuyết LinhGiảng viênlinhqt@vlute.edu.vn
66ThS. Nguyễn Thị Mỹ TuyênGiảng viêntuyenntm@vlute.edu.vn
67ThS. Nguyễn Thị NếpGiảng viênnepnt@vlute.edu.vn
68ThS. Trịnh Ngọc HânGiảng viênhantn@vlute.edu.vn
69ThS. Diệp Trường KhangGiảng viênkhangdt@vlute.edu.vn
70ThS. Lê Hoàng VânGiảng viênvanlh@vlute.edu.vn
71ThS. Nguyễn Thị Mỹ TiênGiảng viêntienntm@vlute.edu.vn
72ThS. Mai Thị Tuyết XuânGiảng viênxuanmtt@vlute.edu.vn
73ThS. Phùng Thị Cẩm VânGiảng viênvanptc@vlute.edu.vn
74ThS. Nguyễn Tường ViGiảng viênvint@vlute.edu.vn
75ThS. Nguyễn Đặng Ngọc GiàuGiảng viêngiaundn@vlute.edu.vn
76BSTY. Phạm Ngọc Anh VânTrợ giảngvanpna@vlute.edu.vn
77BSTY. Nguyễn Hùng Trung NghĩaTrợ giảngnghianht@vlute.edu.vn
78BSTY. Mai Thị Kiều TrinhTrợ giảngtrinhmtk@vlute.edu.vn
79KS. Đặng Phi YếnTrợ giảngyendp@vlute.edu.vn
80KS. Nguyễn Trường LãmTrợ giảnglamnt@vlute.edu.vn
81KS. Nguyễn Thị Hồng GấmTrợ giảnggamnth@vlute.edu.vn
82KS. Ngô Khánh DuyTrợ giảngduy_ngk@vlute.edu.vn
83KS. Nguyễn Mai VyTrợ giảngvynm@vlute.edu.vn
84KS. Giáp Phạm Ngọc TrâmTrợ giảngtramgpn@vlute.edu.vn
85KS. Lê Trân ViTrợ giảngvilt@vlute.edu.vn
86KS. Trần Tiểu YếnTrợ giảngyentt@vlute.edu.vn
87BSTY. Nguyễn Minh HảiTrợ giảnghainm@vlute.edu.vn
88KS. Nguyễn Ngọc Minh ThưTrợ giảngthunnm@vlute.edu.vn
89KS. Nguyễn Minh ThuTrợ giảngthunm@vlute.edu.vn
90BSTY. Đỗ Văn BìnhTrợ giảngbinhdv@vlute.edu.vn
91BSTY. Nguyễn Trí TứTrợ giảngtunt@vlute.edu.vn
92KS. Đào Thị Trúc MaiTrợ giảngmaidtt@vlute.edu.vn
93KS. Nguyễn Lê Yến NhiTrợ giảngnhinly@vlute.edu.vn

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Tên khoa: KHOA KHOA HỌC SINH HỌC ỨNG DỤNG
Tên tiếng Anh:
Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C401
Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn