Main Page

Văn bản cấp Bộ

Số hiệu

Mô tả

 

18/2012/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Tải về

27/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định về thiết bị dạy nghề Điện dân dụng

đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Tải về

28/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại,

nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Tải về

285/Q Đ-TCDN

Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề

Tải về

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề của Bộ Công thương

Tải về1

Tải về2

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề của Bộ Xây dựng

Tải về

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề của Bộ Giao thông Vận tải

Tải về1 

Tải về2