Main Page

Quyết định 49/QĐ-ĐHSPKTVL-KT - Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy Đợt 1 năm 2016

Quyết định 49/QĐ-ĐHSPKTVL-KT - Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy Đợt 1 năm 2016.

Kèm DANH SÁCH thí sinh TRÚNG TUYỂN Đại học chính quy 2016:

- PHƯƠNG THỨC 1 (từ trang 4-44) và;

- PHƯƠNG THỨC 2 (từ trang 45-70).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.