• Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long có 10 sinh viên đạt giải cao kỳ thi KNN Quốc gia 2018
    Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long có 10 sinh viên đạt giải cao kỳ thi KNN Quốc gia 2018
  • 81 sinh viên lên đường xuất cảnh làm việc tại Nhật Bản
    81 sinh viên lên đường xuất cảnh làm việc tại Nhật Bản
  1. Tin mới
  2. TUYỂN SINH 2018
  3. Thông báo
  4. Học bổng

Khoa Cơ khí Động lực

Tên tiếng Anh: FACULTY OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY

Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C302

Điện thoại: (+84) 0270 3 863128

Chức năng

- Khoa Cơ Khí Động lực có chức năng giảng dạy lý thuyết, thực hành và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/mô đun thuộc hai nhóm: lý thuyết và thực hành trình độ đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Sửa chữa máy tàu thủy và Kỹ thuật máy nông nghiệp;

- Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, sản xuất gắn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, đánh giá kỹ năng nghề.

Xem các ngành đào tạo của khoa Cơ khí Động lực: