Main Page

Trung tâm Thực hành

Nhân sự:

STT

Họ tên

Chức danh/Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Email

1

Nguyễn Thái Vân

Giảng viên

Giám đốc

NCS.ThS.

Công nghệ kỹ thuật ô tô

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thái Sơn

Giảng viên

ThS. Kỹ thuật

điều khiển và tự động hóa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thiện Nhựt

Giảng viên

Kỹ sư

Cơ điện tử

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.