Main Page

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng NVSP

Nhân sự:

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức danh

Liên hệ

1

Phan Hoàng Mau

Thạc sĩ

Chế tạo máy

Giám đốc

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Văn Kim Tố

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đặng Nguyễn Thảo Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Thị Thùy Linh

Cao học

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Hứa Bình Nguyên

Thạc sĩ

Chuyên viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Khánh Duy

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Lê Xuân Thịnh

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Dương Ngọc Huyền

Cao học

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.