Main Page

Quy chế rèn luyện HSSV 2015

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN:

CỦA SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC

CỦA SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG

CỦA SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ

BIÊN BẢN CHẤM ĐIỂM RÈN


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.