Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: “làm kỹ, làm chắc, làm sâu”

Ngày 03/7/2017, Ban Chủ nhiệm và Tổ trưởng các Tổ chuyên trách của Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức họp đánh giá lần thứ nhất về kết quả triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Xây dựng chương trình bám sát yêu cầu của các trường phổ thông về giảng dạy các môn học môn công nghệ

Cuộc họp có sự hiện diện của TS. Lê Hồng Kỳ - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban Chủ nhiệm Đề án, tổ trưởng các tổ chuyên trách và ban thư ký đề án. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe các báo cáo về kết quả, tiến độ công việc xây dựng chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và phương án thực hiện những hoạt động khảo sát, truyền thông trong hơn 30 ngày qua. Cuộc họp đã chỉ ra những nội dung công việc cần triển khai trong thời gian tới cũng như giải quyết các việc còn tồn đọng.

Xây dựng kỹ năng và phương pháp giảng dạy theo chuyên đề, phát huy tính tự học, tự nghiên cứu của học viên

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, TS. Lê Hồng Kỳ đã ghi nhận sự cố gắng và kết quả bước đầu của các tổ chuyên trách, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, phối hợp giữa các tổ. Tiến sĩ chỉ đạo cần hoàn chỉnh các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục với phương châm “làm kỹ, làm chắc, làm sâu”, quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch giai đoạn thứ nhất của Đề án, kịp tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên từ tháng 9/2017 tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long.

Tổ thư ký đề án