Đại học SPKT Vĩnh Long công bố đề án xây dựng chương trình, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy kỹ thuật công nghệ: Chủ động đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông quốc gia

Ngày 31/5/2017, trường Đại học SPKT Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố và triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên tinh thần kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị về đổi mới chương trình và chuẩn bị đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học đặc thù bậc THCS và THPT ngày 19/5/2017; thực hiện Công văn chỉ đạo số 2057/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, trường Đại học SPKT Vĩnh Long là một trong 5 trường đại học sư phạm kỹ thuật trong cả nước được Bộ GD&ĐT chọn và giao trọng trách thực hiện quan trọng này.

PGS.TS. Cao Hùng Phi – Hiệu trưởng công bố Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng chương trình đổi mới giáo dục phổ thông quốc gia

Theo đó, Nhà trường đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới thông qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 – Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật; Giai đoạn 2 – Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giảng dạy, bồi dưỡng lớp 6 và lớp 10 ngay trong năm học 2018-2019 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ, kịp tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên từ tháng 9/2017 tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long.

Trường đã thành lập Ban chủ nhiệm đề án do PGS.TS Cao Hùng Phi – Bí Thư, Hiệu trưởng làm Chủ nhiệm đề án và các tổ chuyên trách gồm: Tổ chương trình; Tổ nhân sự;  Tổ quản lý giáo dục; Tổ phương pháp; Tổ cơ sở vật chất là các cán bộ, giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy sư phạm kỹ thuật tham gia thực hiện trong quá trình xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật công nghệ và Sư phạm công nghệ.

Mục tiêu cụ thể của đề án là xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các môn thuộc nhóm công nghệ cho học sinh phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12 (gọi tắt là giáo viên công nghệ); xây dựng chương trình môn học, chủ đề tích hợp liên môn, đề tài của các chủ đề trải nghiệm sáng tạo và hướng nghiệp phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng các chuẩn đối với giáo viên công nghệ và cán bộ giảng dạy các khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ (gọi tắt là giảng viên SPKT); xây dựng danh mục cơ sở vật chất để tổ chức giảng dạy các môn nhóm công nghệ, hướng nghiệp phổ thông cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ; và xây dựng chương trình tập huấn giảng viên SPKT và cán bộ làm công tác thông tin truyền thông giáo dục; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ, giảng viên SPKT và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình mới.

TS. Lê Hồng Kỳ – Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo triển khai đề án, tổ chức tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý giáo dục ở các trường THCS, THPT

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Cao Hùng Phi nhấn mạnh: “Đề án nhằm thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông quốc gia mà Bộ GD&ĐT đang triển khai, thuộc dự án trọng điểm của Chính phủ. Đây là việc hết sức quan trọng, vinh dự của Nhà trường. Triển khai Đề án nhằm xây dựng 3 chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Sư phạm kỹ thuật; Kỹ thuật công nghệ và Sư phạm công nghệ. Việc giảng dạy kỹ thuật công nghệ cho các em học sinh ở bậc THCS, THPT là công việc hết sức quan trọng và cần thiết, được xem là nền tảng ban đầu để các em hội nhập, tham gia vào lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, nhằm định hướng nghề nghiệp ban đầu cho các em học sinh, là nền tảng ban đầu bước vào đại học, cao đẳng, các trường nghề nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay”.

Việc xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng không thể làm chương trình một cách cứng nhắc mà phải theo hướng linh hoạt, hướng tới xây dựng chân dung người học sinh mới toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Tổ thư ký đề án