Ngày 8/12/2017, TS. Lê Hồng Kỳ đã chủ trì Hội thảo “Góp ý dự thảo các chương trình đào tạo văn bằng 2, bồi dưỡng ngắn hạn các ngành: Sư phạm công nghệ và Sư phạm kỹ thuật công nghệ” mà Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các trường Đại học kỹ thuật trong đó có trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long triển khai thực hiện “Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới”.

 

Ngày 03/7/2017, Ban Chủ nhiệm và Tổ trưởng các Tổ chuyên trách của Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức họp đánh giá lần thứ nhất về kết quả triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Page 1 of 2