• PGS.TS. Cao Hùng Phi – Hiệu trưởng Nhà trường:
    PGS.TS. Cao Hùng Phi – Hiệu trưởng Nhà trường: "Đây là việc hết sức quan trọng, vinh dự của Nhà trường"
  • TS. Lê Hồng Kỳ – Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo triển khai Đề án
    TS. Lê Hồng Kỳ – Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo triển khai Đề án
  • Công bố đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới
    Công bố đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 

Ngày 03/7/2017, Ban Chủ nhiệm và Tổ trưởng các Tổ chuyên trách của Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức họp đánh giá lần thứ nhất về kết quả triển khai các nội dung theo kế hoạch.

 

Ngày 31/5/2017, trường Đại học SPKT Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố và triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển