Main Page

Thông báo chương trình học bổng chính phủ Australia

Học bổng toàn phần trị giá 150.000 AUD bậc Thạc sĩ; 300.000 AUD bậc Tiến sĩ.

Read more: Thông báo chương trình học bổng chính phủ Australia

Tất cả sinh viên hệ sư phạm K39 Đại học Sư phạm Kỹ thuật được miễn học phí 100%

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-ĐHSPKTVL-ĐT, ngày 21/10/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long về việc quy định các điều kiện xét tuyển hệ Đại học sư phạm kỹ thuật; theo đó 184 sinh viên trúng tuyển hệ Đại học sư phạm kỹ thuật năm 2014 được miễn học phí 100% toàn khóa học;

Read more: Tất cả sinh viên hệ sư phạm K39 Đại học Sư phạm Kỹ thuật được miễn học phí 100%

VLUTE – Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Thông tư 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Năm học 2014 – 2015, Ban giám hiệu nhà trường đã miễn học phí cho 21 sinh viên bậc Đại học kỹ thuật, bậc Cao đẳng Kỹ thuật và Cao đẳng nghề (danh sách kèm theo). Đồng thời đã giảm 70% học phí cho 73 sinh viên Cao đẳng nghề: Cắt gọt kim loại (danh sách kèm theo).

Read more: VLUTE – Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Thông tư 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.