Main Page

Chương trình công tác tháng 03/2017

1. Công tác đào tạo

 • Hoàn chỉnh tất cả các đề cương chi tiết học phần theo kế hoạch
 • Chuẩn bị sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017
 • Tổ chức thi và xét tốt nghiệp CĐN khóa 39, CĐSPKT khóa 38
 • Hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo trong đào tạo không chính quy
 • Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho ngành thú y
 • Đào tạo theo hướng tạo ra: “Diện mạo con người Việt Nam mới”
 • Tìm giải pháp giúp SV đam mê học tập

2. Công tác tuyển sinh

 • Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2017
 • Phối hợp đại học Vinh tuyển sinh 06 ngành bậc đại học chính quy
 • Thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2017
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất và tư liệu tuyển sinh năm 2017
 • Tuyển sinh cao học năm 2017

3. Công tác chuyên môn

 • Tập trung chỉ đạo các đơn vị trong nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo
 • Duy trì môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện 5S trong nhà trường
 • Triển khai chương trình mục tiêu
 • Triển khai đề án xây dựng xưởng thực hành; sắp xếp và bố trí phòng truyền thống
 • Triển khai thực hiện đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2016-2020
 • Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo Luật dạy nghề
 • Tăng cường hoạt động của các trung tâm
 • Sửa chữa Máy phay CNC và thiết bị Kiểm tra công suất
 • Thực hiện công việc SV nộp học phí qua ngân hàng BIDV
 • Khoa CNTP kết hợp phòng QTTB nghiên cứu lập kế hoạch đầu tư dây chuyền sản xuất nước tinh khiết
 • Khai thác và quản lý triệt để các trang thiết bị được trang bị trong trường
 • Triển khai thực hiện CTMT năm 2016
 • Cải tạo xây dựng nhà công vụ tại khu 71 Nguyễn Huệ
 • Cải tạo xây dựng nhà E, khoa thú y, SP, KTX cũ và nhà 5 tầng
 • Chuẩn bị hồ sơ thanh tra đào tạo của Bộ GDĐT
 • Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo Luật dạy nghề
 • Lập đề án xây dựng xưởng thực hành; sắp xếp và bố trí phòng truyền thống

4. Công tác nghiên cứu khoa học

 • Xét duyệt 05 đề tài NCKH trọng điểm năm 2017
 • Triển khai xây dựng lò sấy lác và tiến hành sấy thử nghiệm;
 • Tổ chức Hội thảo lần 2 đề tài NCKH cấp Tỉnh;
 • Triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017;
 • Lập hồ sơ đề xuất đề tài NCKH cấp Tỉnh năm 2017;
 • Bảo vệ đề tài NCKH cấp Bộ năm;
 • Phối hợp với công ty Esuahai và các đơn vị tổ chức khóa huấn luyện tác phong, kỹ năng làm việc cho SV theo tiêu chuẩn Nhật Bản;
 • Thảo luận với trường đại học KOREATECH Hàn Quốc về thỏa thuận hợp tác giữa 2 trường;
 • Phối hợp với 02 khoa CK CTM và Đ-ĐT về thực hiện kế hoạch công tác của nhóm nghiên cứu ứng dụng và phát triển cảm biến dưới sự cố vấn của TNV Hàn Quốc;
 • Phối hợp với TNV Hàn Quốc và các đơn vị trong trường xây dựng khung “Dự án thành lập trung tâm nghiên cứu ứng dụng và triển cảm biến”.

5. Công tác tổ chức cán bộ

 • Sắp xếp điều chỉnh cán bộ viên chức, tuyển dụng, phát triển đội ngũ đảm bảo về chất cũng như về lượng đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm hội nhập tốt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;
 • Hoàn chỉnh dự thảo bổ sung chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức trong nhà trường trình Bộ xét duyệt;
 • Xét hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp lao động thương binh xã hội năm 2017;
 • Hoàn chỉnh hồ sơ công tác thi đua, Khối thi đua VII trình Ban thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Long;
 • Chuẩn bị mọi điều kiện thực hiện luật giáo dục nghề nghiệp;
 • Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh tra dạy và học;
 • Tổ chức hoạt động Trung tâm An toàn Lao động và Vệ sinh Lao động;
 • Lập đề án mở ngành đào tạo sau đại học ngành Kỹ thuật cơ khí;
 • Nghiệm thu KTX mới xây dựng và đưa vào hoạt động;
 • Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
 • Ngăn ngừa kẻ xấu tạo dư luận xuyên tạc trường đại học SPKT VL;
 • Nhận diện 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
 • Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu Trưởng;
 • Xây dựng trường đại học SPKT Vĩnh Long khoa học, hiện đại thông minh.

6. Công tác đoàn thể

Công đoàn:

 • Vận động CBVC-NLĐ ổn định tư tưởng sau nghỉ tết;
 • Tổ chức kỷ niệm 08/3/2017 cho nữ CCVC -NLĐ;
 • Thực hiện các kế hoạch của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên.

Đoàn thanh niên:

 • Lập kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2020;
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp cảm tình Đoàn năm 2017;
 • Xây dựng kế hoạch chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM;
 • Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp;
 • Phối hợp với Công ty Cuộc sống mới đào tạo kỹ năng mềm cho đoàn viên;
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học;
 • Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh tại trường;
 • Tổ chức đêm văn nghệ chủ đề cách mạng chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM;
 • Tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.